แบบทดสอบทางกายภาพ

แบบประเมินอาการระบบทางประสาท

สำหรับผู้ที่มีอาการทางระบบประสาทมักจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นการกิน นั่งนอน การกินอาหาร หรือการสื่อสารต่างๆ แบบทดสอบนี้จะเป็นการช่วยประเมินเบื้องต้นว่าคุณมีอาการอย่างไรบ้าง โดยผู้ประเมินสามารถเป็นตัวผู้ป่วยเอง หรือผู้ดูแลก็ได้

Disclaimer: แบบประเมินนี้เป็นเพียงการสอบถามอาการเบื้องต้น มิได้เป็นการวินิจฉัยหรือรักษาโรคแต่อย่างใด

 

ทดสอบ