นพ. ธรรมสรณ์ เจษฏาเชษฐ์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู


ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี 2552

วุฒิบัตร

: เวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี 2559

การศึกษาหลังปริญญา

: หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม สถาบันกรมแพทย์ทหารบก ปี 2554

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) เทคโนโลยี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วยฟื้นฟู อัมพฤกษ์ – อัมพาต 

: HPLT (High Power Laser Therapy) การรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูง

: Dry Needling ฝังเข็มสสลายจุดปวด

: NCS (Nerve Conduction Study) / EMG (Electromyography) การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
 

 

นัดแพทย์