นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู


ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2526

วุฒิบัตร

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

บำบัดอาการปวดด้วย

  • HPLT (High Power Laser Therapy) การรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูง
  • ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy) การรักษาโดยคลื่นกระแทก
  • TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) เทคโนโลยี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วยฟื้นฟู อัมพฤกษ์ – อัมพาต

 

นัดแพทย์