พญ. ชมพูนุช พงษ์อัคคศิรา

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู


ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2547

วุฒิบัตร

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  • Neuro rehabilitation
  • Swallowing rehabilitation

 

นัดแพทย์